Przepisy celne

Nie można wwozić:

-  materiałów zawierających treści obsceniczne i godzących w obyczajowość muzułmańską,

- narkotyków i środków odurzających, leków psychotropowych (w razie konieczności zażywania tego typu lekarstw, należy posiadać indywidualne recepty),

- nagrań zawierających treści sprzeczne z obyczajowością lub nakazami islamu,

 

Do ZEA można wwieźć:

- 400 sztuk papierosów lub 50 sztuk cugar lub 500 gram tytoniu.

- do 4 l  alkoholu lub 24 puszki piwa - dotyczy to osób w wieku powyżej 18 lat (nie muzułmanów).

Od lipca 2019 roku turyści mogą kupić alkohol na terenie Emiratów w wydzielonych punktach sprzedaży na podstawie paszportu. Niezależnie od tego napoje alkoholowe są serwowane w wielu hotelach oraz klubach, które posiadają specjalną licencję.