Obyczaje

Zjednoczone Emiraty Arabskie są krajem muzułmańskim, w którym źródłem prawa jest szariat, religijne prawo muzułmańskie. 

Zbyt wylewne okazywanie uczuć w miejscach publicznych jest niedozwolone. Nie respektowanie zakazu grozi przykrymi konsekwencjami.

Zakazane jest utrzymywanie związków pozamałżeńskich i są one karane.

Za posiadanie i zażywanie narkotyków oraz handel nimi grozi wieloletnie więzienie lub kara śmierci.

Fotografowanie

Nie należy fotografować lokalnych mieszkańców bez uzyskania ich pozwolenia. Należy respektować zakaz fotografowania obiektów wojskowych.

Spożywanie alkoholu

​Zabrania się prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu oraz spożywania alkoholu pod każdą postacią w miejscach publicznych, jak również przebywania w miejscach publicznych po spożyciu alkoholu. Za nieprzestrzeganie prawa grożą karne konsekwencje.