Przepisy celne

Nie ma ograniczeń dotyczących wwozu i wywozu pieniędzy. Przepisy celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów.

Nie można wwozić:

-  materiałów zawierających treści obsceniczne i godzących w obyczajowość muzułmańską,

- narkotyków i środków odurzających, leków psychotropowych (w razie konieczności zażywania tego typu lekarstw, należy posiadać indywidualne recepty),

- nagrań zawierających treści sprzeczne z obyczajowością lub nakazami islamu,

- papierosów elektronicznych.

Przywóz napojów alkoholowych (do 2 l o zawartości powyżej 22% alkoholu i 2 l wina) uwarunkowany jest posiadaniem odpowiedniego zezwolenia, wydawanego przez policję osobom w wieku powyżej 18 lat (nie muzułmanom).

Zakup alkoholu na terenie Emiratów możliwy jest tylko w wydzielonych punktach sprzedaży i uwarunkowany posiadaniem odpowiedniego zezwolenia. Niezależnie od tego napoje alkoholowe są serwowane w wielu hotelach oraz klubach, które posiadają specjalną licencję.